Visa karta

Strana runt

Den här guiden är framtagen av Hälleviksstrands Främjande. Den hjälper dig att hitta dina smultronställen i och kring Hälleviksstrand.

Läs mer på www.halleviksstrand.se

 

Sortera efter:
A-Ö
Antal visningar

Andstensholmen – gångbrygga

Framtidsplaner

Gångbrygga – Andstensholmen Det har länge funnits önskemål i Hälleviksstrand om att ett etablera en promenad runt Andstensholmen. I samband LUP-projektet utarbetades ett förslag till byggnation och detta har nu påbörjats. En gångbrygga byggs utefter berget från jolledäck på västsidan av Andstensholmen fram till gångvägen från barnbadet till herrbadet. Gångbryggan leder då också fram till […]

Hälleviksstrands kapell

Sevärdheter

  Vackert beläget vid Lerkilen ligger Hälleviksstrands kapell. Kapellet som är byggt i  norsk stil uppfördes år 1904.  

Hembygdsmuseum

Sevärdheter

I Hälleviksstrand finns ett museum för den som vill se hur folket levde här på 1800-talet.  

Lerkilen

Framtidsplaner

Lerkilen är ett stycke värdefull natur mitt i ett befolkat samhälle. Att öka tillgängligheten och även försöka stärka naturvärdena i området vore tilltalande. Helt klart har Lerkilen potential att öka i värde för rekreation. Att på plats visa områdets naturvärden genom att anordna naturguidningar för allmänheten kan sprida kunskap om ekologi, biologisk mångfald samt hållbar […]

Lokalen – Båtplatser

Framtidsplaner

Ett stort antal båtplatser har tillkommit i Hälleviksstrand. Hamnen i anslutning till Hällevik Resort planeras omfatta 380 nya platser. Hälleviksstrands Varv har byggt ut med 100 platser. Privat har tillkommit ca 30 platser. Behovet av ytterligare båtplatser kvarstår emellertid, inte minst är antalet gästplatser inne i Hälleviksstrands hamnområde alltför begränsat.   Förslaget är en utbyggnad […]

Vasslekilen – Badplats

Framtidsplaner

Kommande förändringar som flytt av reningsverket och minskat behov av parkeringsplatser innebär stora möjligheter till utveckling och förbättring av badplats Vasselviken/Andstensholmen.   Förslaget är att viss utfyllnad görs längst in i viken (se bild) och att en park/gräsmatta anläggs samt en sandstrand utmed hela viken. Därmed skapas också förutsättningar att anlägga ett lättillgängligt seniorbad. Bryggor, […]

Vikingaskeppet

Historia

Vindflöjeln Uppe i Glössberget finns sedan 1926 en vindflöjel som dr Hallgren lät uppföra.Den har förnyats två gånger sedan dess i föreningens regi, senast för några år sen med en stor ekonomisk hjälp av våra medlemmar och andra. Med hjälp av denna ser man enkelt vart vindarna bär. Flöjeln har också gett upphov till föreningens […]

Så här använder du kartan

Klicka på någon av pilarna på kartan så kommer det upp info eller bilder som beskriver platsen.

Klicka på en rubrik i listan så kommer du till kartan och läsa mera om platsen och se fler bilder.

Växla mellan bilder och karta med knappen längst upp till vänster i rutan. Sortera  eller filtrera platserna med knapparna  under bilden.

Länkarna "tillbaka" och "Hälleviksstrand" tar dig tillbaka till startsidan.

Välkommen till Hälleviksstrand.