Visa karta
« Tillbaka

Lokalen – Båtplatser

Ett stort antal båtplatser har tillkommit i Hälleviksstrand. Hamnen i anslutning till Hällevik Resort planeras omfatta 380 nya platser. Hälleviksstrands Varv har byggt ut med 100 platser. Privat har tillkommit ca 30 platser. Behovet av ytterligare båtplatser kvarstår emellertid, inte minst är antalet gästplatser inne i Hälleviksstrands hamnområde alltför begränsat.

 

Förslaget är en utbyggnad i form av en vågbrytande ponton (se bild), ca 60-80 m lång, utanför jolledäcket/stenpiren i höjd med HKSS starttribun (se också förslag om Bastu och gångbro på motsvarande plats). Härigenom kan ca 80-100 båtplatser skapas varav ett antal platser kan avdelas till gästplatser. Vad gäller fördelning föreslås helårsboende ha prioritet 1 och ägare till fastighet i Hälleviksstrand prioritet 2.

 

Så här använder du kartan

Klicka på någon av pilarna på kartan så kommer det upp info eller bilder som beskriver platsen.

Klicka på en rubrik i listan så kommer du till kartan och läsa mera om platsen och se fler bilder.

Växla mellan bilder och karta med knappen längst upp till vänster i rutan. Sortera  eller filtrera platserna med knapparna  under bilden.

Länkarna "tillbaka" och "Hälleviksstrand" tar dig tillbaka till startsidan.

Välkommen till Hälleviksstrand.